Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Tuy có hình thức đẹp mắt nhưng gỗ tần bì (ash) 6/4″=38.1mm kháng sâu tốt. Do đó, cần biết cách bảo quản, sử dụng mới mong sở hữu những sản phẩm hoàn mỹ.

Danh mục:
English