Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Nhu cầu sử dụng gỗ tần bì (Ash) 3/4″= 19mm trong thời gian gần đây đột biến tăng cao. Do đó dòng gỗ này rất có khả năng sẽ trở nên khan hiếm.

Danh mục:
English