Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Không bị biến dạng, dễ gia công có lẽ là những tính từ đắt nhất khi nói đến gỗ tần bì (ash) 4/4″= 25.4mm. Hiện dòng gỗ này đang ngày càng được chuộng dùng.

Danh mục:
English