Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Quý I/2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 3,944 tỷ USD

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, quý I/2021 xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 3,944 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 3/2021 ước đạt 1,524 tỷ USD; lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 (quý I/2021) ước đạt 3,944 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,699 tỷ USD, tăng 41,5 %; xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4%.

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện nay chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3/2021 ước đạt 227 triệu USD; lũy kế 3 tháng ước đạt 696 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Cameroon, Thái Lan, Chi Lê, chiếm khoảng 55% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu 3 tháng qua.

Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Như vậy, tính chung trong quý I/2021, ngành hàng này đã xuất siêu đạt 3,248 tỷ USD tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Hạnh – Congthuong. vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English