Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Gỗ dẻ gai (Beech)= 70mm có khả năng biến dạng khi khô ở mức độ trung bình. Bù lại những điểm nổi bật về hình thức và tính chất cơ lý lại rất hợp lòng người.

Danh mục:
English