Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Gỗ dẻ gai (Beech) 26mm dễ gia công với các dụng cụ cầm tay cũng như máy móc. Chính vì thế chi phí gia công, sản xuất thành phẩm được giảm bớt đáng kể.

Danh mục:
English