Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Gỗ dẻ gai (Beech)= 52mm là loại gỗ được phân bố rộng rãi ở Đông Hoa Kỳ và Trung Đại Tây Dương. Dòng gỗ này đặc biệt thích hợp làm nội thất.

Danh mục:
English