Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Gỗ Óc Chó (Walnut) có các chất trong tâm không bị mất đi sau quá trình xẻ sấy đã giúp gỗ Óc Chó sở hữu khả năng “tự vệ” trời phú.

English