Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Các chất trong tâm không bị mất đi sau quá trình xẻ sấy đã giúp gỗ óc chó (walnut) 10/4″= 63.1 mm sở hữu khả năng “tự vệ” trời phú.

English