Facebook Zalo youtube
0917 886 177

Gỗ bạch dương vàng (yellow poplar) 5/4″ = 31.8mm là một trong những sản phẩm gỗ xuất khẩu có giá trị thương mại rất cao của Hoa Kỳ.

English